Op maandag 1 maart namiddag zijn we telefonisch beschikbaar van 13u30 tot 15u.  
 

Nieuws

12/02/2021

Internet als een basisbehoefte erkennen

Het netwerk van Belgische ombudsmannen vraagt aan de federale, regionale en lokale overheden om van internettoegang een basisrecht te maken, zoals water, aardgas en elektriciteit. De coronacrisis heeft de digitalisering van de samenleving nog versneld. Burgers hebben steeds vaker het internet nodig. De ombudsmannen vinden bijgevolg dat toegang tot het internet als een basisbehoefte beschouwd moet worden en niet langer als een toegang tot ontspanning en informatie.

lees meer
04/02/2021

Advies aan het Parlement: de bescherming van klokkenluiders

Op vraag van de Kamercommissie Justitie heeft de federale Ombudsman een advies geschreven over een wetsvoorstel over klokkenluiders. Hij vindt het absoluut noodzakelijk om klokkenluiders maximaal te beschermen. Zijn ervaring uit de onderzoeken van meldingen van integriteitsschendingen binnen de federale overheid toont dat aan.

lees meer
18/01/2021

De Verenigde Naties roepen op om de rol van de ombudsmannen te versterken

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft onlangs een resolutie aangenomen waarin ze de lidstaten oproept om bestaande ombudsmannen te versterken of om een institutionele ombudsman op te richten. De Verenigde Naties benadrukken de belangrijke rol die ombudsmannen spelen in de bescherming van mensenrechten en goed bestuur van de rechtsstaat. De federale Ombudsman is verheugd dat de resolutie er is.

lees meer
14/01/2021

Jérôme Aass binnenkort Franstalig federaal ombudsman

Op donderdag 14 januari 2021 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers Jérôme Aass benoemd als de volgende Franstalige federale ombudsman. Hij werkt al sinds de oprichting van de instelling in 1997 bij de federale Ombudsman. Hij volgt binnenkort Catherine De Bruecker op en zal de instelling leiden samen met zijn collega David Baele die in februari 2020 werd aangeduid tot Nederlandstalig federaal ombudsman.

lees meer
05/01/2021

Onroerende voorheffing : wie kunt u contacteren bij een probleem ?

Sinds 1 januari 2021 heft het Waalse Gewest de belasting op onroerende goederen in Wallonië en niet meer de FOD Financiën. Daarmee is de laatste stap in de overheveling van deze bevoegdheid van de federale overheid naar de gewesten gezet. Hebt u een probleem in verband met de onroerende voorheffing, dan kan de federale Ombudsman uw klacht niet meer behandelen. U kunt wel bij de gewestelijke diensten terecht.

lees meer
21/12/2020

Openingsuren eindejaarsperiode

Onze diensten zijn gesloten van donderdag 24 december om 15u tot en met zondag 3 januari. We wensen u prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar. Het team van de federale Ombudsman staat in 2021 voor u klaar, meer dan ooit.

lees meer
17/12/2020

Nog een jaar om klokkenluiders beter te beschermen

België heeft nog één jaar om de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders uit te voeren en zijn wetgeving te versterken. Samen met 20 andere Europese publieke instellingen, dringt de federale Ombudsman er bij de Europese lidstaten op aan om dringend actie te ondernemen om klokkenluiders maximaal te beschermen.

lees meer
15/12/2020

Belastingen: controleer uw aanslagbiljet zorgvuldig

Heeft u net het aanslagbiljet van de belastingen ontvangen waarin staat hoeveel u terugkrijgt of zal moeten betalen? De federale Ombudsman raadt u aan om de informatie die erin wordt gegeven en de belastingberekening zo snel mogelijk te controleren, zelfs als u een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte heeft ontvangen van de administratie. Stelt u vast dat gegevens ontbreken of dat er een fout werd gemaakt? Hierna leggen we uit hoe u dit kan rechtzetten.

lees meer
16/11/2020

Internationale sensibiliseringsweek over fraude

Het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman neemt deel aan de internationale sensibiliseringsweek over fraude (fraud awareness week) die plaatsvindt van 15 tot 21 november 2020. Tijdens zijn onderzoeken naar fraude en misbruik bij de federale overheidsdiensten, stelt het Centrum Integriteit vaak vast dat federale overheidsdiensten onvoldoende inzetten op het voorkomen van fraude.  Het is absoluut nodig om een federaal integriteitsbeleid te ontwikkelen.

lees meer
03/11/2020

Asiel: de identiteit van verzoekers om internationale bescherming beter beschermd

Tot voor kort werden de naam en het adres van asielzoekers die internationale bescherming aangevraagd hebben vreemd genoeg doorgegeven aan hun land van herkomst wanneer ze in België een bankrekening hadden. Het was een ongelukkig gevolg van een internationaal systeem om belastingontwijking tegen te gaan. De federale Ombudsman heeft ervoor gezorgd dat deze personen, die een risico lopen op vervolging, voortaan beter beschermd zijn.    

lees meer