Van 22 tem 30 juli zijn we telefonisch enkel bereikbaar van 9u tot 12u30. Contacteer ons gerust online.   
 

Onroerende voorheffing : wie kunt u contacteren bij een probleem ?

luchtfoto van een straat met aan beide kanten huizenDe onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen zoals huizen, garages, fabrieksgebouwen,… . De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen (KI). Het is in het algemeen de eigenaar die deze jaarlijkse belasting betaalt aan het gewest waar het goed gelegen is. In bepaalde gevallen hebt u recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.


Een gewestelijke belasting

Hebt u een vraag over de onroerende voorheffing of wil u een vermindering of afbetalingsplan aanvragen, dan kan u terecht bij de dienst van het gewest waarin het goed ligt.

Voor Brussel is dit Brussel Fiscaliteit ;
- Voor Vlaanderen de Vlaamse Belastingdienst;
- Voor Wallonië is vanaf 1 januari 2021 de Waalse Belastingdienst SPW Fiscalité het contactpunt en niet langer de FOD Financiën.

 
Overdracht van de dossiers

Wie een onroerend goed heeft in Wallonië, krijgt automatisch in de loop van het jaar een betalingsuitnodiging van de Waalse Belastingdienst SPW.

De FOD Financiën geeft alle vragen en aanvragen tot vermindering die hij kreeg voor de overdracht, automatisch door aan de SPW. Daarvoor hoeft u dus niks te doen. Hebt u echter een afbetalingsplan, dan moet u de SPW contacteren indien u dit wil verlengen.


Een klacht ?

Ondervindt u problemen met de onroerende voorheffing of bent u niet tevreden met het antwoord van de belastingdienst, dan kunt u terecht bij de bevoegde ombudsman. Een ombudsman is onafhankelijk, staat gratis tot uw dienst en kan ongetwijfeld een oplossing vinden.

- Voor Wallonië : Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Voor Vlaanderen : Vlaamse Ombudsdienst
- Voor Brussel : zolang de Brusselse ombudsdienst nog in oprichting is, kunt u terecht bij de klachtendienst van Brussel Fiscaliteit

 

gepost op: 05/01/2021