Internationale sensibiliseringsweek over fraude
De internationale sensibiliseringsweek over fraude (fraud awareness week) is een initiatief van het ACFE, de grootste organisatie van professionals in de fraudebestrijding ter wereld. Ze telt meer dan 85.000 leden, waaronder het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman. Met preventie en sensibilisering wil de ACFE de impact van fraude op bedrijven en overheidsdiensten verminderen.


Preventiecampagne

Het Centrum Integriteit, dat meldingen over fraude binnen de federale overheidsdiensten onderzoekt en ambtenaren-klokkenluiders beschermt, neemt deel aan een preventiecampagne van ENABEL, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap. ENABEL verspreidt de campagne bij zijn 1.500 personeelsleden.

Elk personeelslid van om het even welke federale overheidsdienst, die getuige is van fraude, kan dit in alle vertrouwen melden aan het Centrum Integriteit.

> Ontdek hoe het Centrum Integriteit meldingen van fraude onderzoekt

> Maak kennis met Kim Anh Nguyen, onderzoekster bij het Centrum Integriteit  


Een integriteitsbeleid ontwikkelen

Het Centrum Integriteit voert al meer dan 6 jaar onderzoeken. De onderzoekers stellen al te vaak vast dat de personeelsleden van overheidsdiensten onvoldoende op de hoogte zijn van de frauderisico’s waaraan ze worden blootgesteld.

Om fraude doeltreffend te bestrijden moet er meer aandacht gaan naar preventie. De federale Ombudsman vraagt in zijn Memorandum 2020 om het integriteitsbeleid binnen de federale overheidsdiensten verder uit te bouwen. Hij bezorgde dit aan de minister van Ambtenarenzaken bij haar aantreden.


> Meer info (in het Engels) over de sensibiliseringsweek over fraude op www.fraudweek.com 

 

gepost op: 16/11/2020