David Baele start als nieuwe Nederlandstalige federale ombudsman

Eedaflegging van David Baele als nieuwe Nederlanstalige federale ombudsman     


David Baele legde op 7 juli de eed af als Nederlandstalig federaal ombudsman bij de voorzitter van de Kamer, Patrick Dewael. Baele was tot voor kort opdrachthouder bij de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging bij de federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Hij werd op 20 februari 2020 door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd. De procedure voor de benoeming van zijn nieuwe Franstalige collega loopt nog. Voorlopig zal David Baele een duo vormen met Catherine De Bruecker, de huidige Franstalige ombudsvrouw.

Afscheid van Guido Herman

David Baele volgt Guido Herman op, die zijn pensioen opneemt na een loopbaan ten dienste van de burgers. Zo was hij 20 jaar lang (van 1993 tot 2013) ombudsman voor de treinreizigers. Hij stond ook aan de wieg van POOL, het netwerk van de Belgische ombudsmannen en was er lange tijd voorzitter van. Guido Herman startte als Nederlandstalige federale ombudsman op 19 november 2013 en heeft dit ambt meer dan 6 jaar met verve bekleed.

Wat doet de federale Ombudsman?

De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling van het federale parlement. Hij behandelt klachten van burgers over federale administraties en zoekt via dialoog naar oplossingen. Op basis van deze klachten of op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers voert hij onafhankelijk onderzoek naar de werking van de administraties en waakt hij over de rechten van de burgers. Hij onderzoekt ook meldingen van misbruik en fraude binnen de federale overheid en beschermt klokkenluiders.

Op basis van onderzoeken doet hij aanbevelingen die nodig zijn om de administratieve praktijk en de wetgeving te verbeteren. Hij brengt daarover verslag uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Doorheen zijn verschillende opdrachten is de federale Ombudsman een vanzelfsprekend contactpunt voor burgers die moeilijkheden ervaren met de administratie en een referentiecentrum voor de overheden inzake goed bestuur.

De federale Ombudsman contacteren


gepost op: 07/07/2020